Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7Koordynator projektu Chojnews: Elwira Kądziołka


 

tel. 0-76/ 81 88 621, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl


www.moksir.chojnow.eu       www.news.chojnow.eu


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w ramach ogólnopolskiego projektu "Równać Szanse 2009"