Telewizja Internetowa Chojnews została stworzona przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie w  ramach Ogólnopolskiego Programu RÓWNAĆ SZANSE 2009  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Progam wspiera organizacje pozarządowe i lokalne środowiska na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży  w wieku 13- 19 lat z małych miast i wsi.

     

Chojnews zaznajamia uczestników z funkcjonowaniem mediów (prasa, radio, telewizja internetowa), uczy ich zdobywania, przetwarzania i redagowania informacji dotyczącej lokalnej przestrzeni. Młodzież poznaje miejscowe środowisko i jego potrzeby, uczy się współpracy w grupie na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu odbywają się zajęcia warsztatowe z dziennikarzami, logopedą, fotografem, operatorem kamery, grafikiem komputerowym, informatykiem, prawnikiem, wizażystą i reżyserem teatralnym oraz psychologiem- terapeutą.

 

Podstawowym celem Chojnews jest publikacja bieżących informacji o wydarzeniach w Chojnowie w postaci filmów (fotoreportaży). Mamy nadzieję, że przypadną odbiorcom do gustu. Zapraszamy do oglądania, oceny i komentowania filmów.

  (szerokość: 375 / wysokość: 657)(szerokość: 375 / wysokość: 524)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w ramach ogólnopolskiego projektu "Równać Szanse 2009"